Fri­vil­li­ge på Klø­ver­ha­ven

Pårørende Råd på Kløverhaven

Pårørenderådet blev stiftet 11. oktober 2017.

Pårørenderådet har en rådgivende og formidlende funktion i samarbejdet med centerlederen. Samarbejdet bygger på gensidig forståelse og respekt.

Pårørenderådets overordnede opgave er at repræsentere brugernes interesser. Der er ikke beboerrepræsentation i pårørenderådet, da beboerne på Kløverhaven er demente.

Pårørenderådet arbejder for at få skabt en venneforening, som kan hjælpe med at lave arrangementer for beboere og pårørende.

Der vil være tale om et alsidigt udvalg af arrangementer, og der er fokus på at sikre, at pårørende kan deltage. Det være sig sommerfest med grillmad og musik, julefest med børn og børnebørn, foruden personalets børn, julefrokost og diverse musikarrangementer.

Alle med interesse for dette arbejde, kan blive medlem af venneforeningen ved at henvende sig til et bestyrelsesmedlem.

Referat fra stiftende generalforsamling 11.10.2017

Vedtægter for pårørenderådet