Bo­lig og op­hold på Klø­ver­ha­ven

Kløverhaven har 23 velindrettede boliger og en midlertidig aflastningsplads. Der er udarbejdet en velkomstpjece til Kløverhaven, hvor du kan få svar på mange af dine spørgsmål. Tryk på linket på højre side og se pjecen. Nedenstående kan du finde nyttige oplysninger

 • Praktiske informationer

 • Forsikring

  Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring for privat indbo

 • Frisør og fodpleje

  Frisørsalonen på Kløverhaven findes på gangen. Den enkelte beboer/pårørende aftaler selv tid med en mobil frisør

  Man træffer selv aftale med en fodplejer om behandling

 • Læge og medicin
  Du beholder din egen læge.
  Du skal selv betale medicinudgifter.
  Medicinen opbevares i aflåst skab i din egen bolig.
 • Maden og forplejning

  Prisen for forplejningen fastsættes en gang om året. Hertil kommer et beløb pr. måned til dækning af tøjvask, rengøringsmidler.

  Ved fravær i hele døgn refunderes kosten.

 • Plantegning over Kløverhaven

  Plantegning

 • Post

  Posten lægges i de private postkasser der hænger lige indenfor på afdelingen. Pårørende skal selv tømme disse

 • Rengøring og vask

  Alle beboere får som standard gjort rent i boligerne hver anden uge, og ellers efter behov. Vinduespolering er indregnet i huslejen.

  Personligt tøjvask foregår i fælles vaskemaskine og tørretumbler. Vi påtager os ikke vask af uld og silke. Linned og håndklæder lejes og vaskes hos eksterne samarbejdspartner

 • Telefon og tv

  Licens betales som vanligt, men har du en hjemmeboende ægtefælle der betaler licens, dækker det licensen på Kløverhaven.

  Kløverhaven hører under Grundet antenneforening

 • Teknisk service medarbejder

  Teknisk service medarbejderen varetager:
  · Vedligeholdelse og tilsyn af områdets bygninger, tekniske installationer og inventar.
  · Kontakt til håndværkere
  · Rådgivning omkring teknisk udstyr og installationer, herunder el, vand og varme

   

   

Terasse udenfor en af boligerne
Terrasse udenfor en af boligerne